Cases

Act Right heeft jarenlange ervaring in het oplossen van vraagstukken die te maken hebben met de energietransitie, klimaatadaptatie, participatie en systeemintegratie.

Wij bedenken en realiseren duurzame projecten samen met lokale overheden, burgercoöperaties, netbeheerders en woningcorporaties.

WZL

Realisatie Warmtenet Zuid-Limburg
Bekijk case

Greenport Venlo

Haalbaarheidsstudie vergroten aansluitcapaciteit Greenport Business Park
Bekijk case

RES-monitor van Zeeland

Energietransitie Zeeland in beeld
Bekijk case

RES 2.0 Zeeland

RES Coordinator
Bekijk case

QuickScan TOPdesk

Verduurzaming kantoorpand
Bekijk case

Omgevingswetspel

Serious game Harvert
Bekijk case

TenneT

Adviseur veldvervanging
Bekijk case

PHOE

Training advieskunde in de energietransitie
Bekijk case

Gemeente Kapelle

Beleidsontwikkeling duurzaamheidsagenda
Bekijk case

WarmteKoude Panningen

Projectleider PAW aanvraag
Bekijk case

RSW 2.0 RES Zuid-Limburg

Procesmanagement en voorzitterschap RSW Zuid-Limburg
Bekijk case

Gemeente Kapelle

Ontwikkeling regionale groene waterstofketen
Bekijk case

New Energy Business School

Lecturer European Energy Strategy, Trends in Transition
Bekijk case

Commissie m.e.r.

Energie deskundige
Bekijk case

TVVL

Opleiding warmte en warmtenetten
Bekijk case

C8 Kraamkamers

Versnellen verduurzaming gebouwde omgeving
Bekijk case

De Bulten

Energielandschap zonder netcongestie.
Bekijk case

Wij bedenken innovatieve oplossingen voor