Gemeente Kapelle

Beleidsontwikkeling duurzaamheidsagenda

Essentie van het project:
Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. Perioden van droogte en hitte wisselen zich af en ook wateroverlast komt vaker voor. Daarom heeft gemeente Kapelle een duurzaamheidsagenda opgesteld. Hiermee pakt de gemeente het klimaatprobleem aan en bouwt een duurzaam en toekomstbestendig Kapelle.

De klantvraag:
De duurzaamheidsagenda bestaat uit een aantal bouwstenen. Gemeente Kapelle heeft Act Right gevraagd ondersteuning te leveren voor het ontwikkelen van de bouwstenen duurzame mobiliteit, klimaatbestendige leefomgeving en circulariteit.

Onze oplossing:
Act Right ondersteunt bij de ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda. Dit doen we door het inbrengen van kennis en het mede schrijven aan de beleids- en uitvoeringsplannen. Door de uitdagingen in beeld te brengen uitgangspunten te formuleren en een strategie op te stellen ontstaat een integraal beleid met duidelijke rolverdeling, waar de organisatie en omgeving tevreden over zijn.

Thijs Maljaars

Adviseur Klimaat en Duurzaamheid

Het is fijn samenwerken met Act Right. Gian is een gedreven en kundige medewerker die echt als onderdeel van de gemeentelijke organisatie aan de slag gaat. De kennis over een breed scala aan onderwerpen, van klimaatadaptatie tot waterstof, is een duidelijke meerwaarde.

Geleverde Expertises

No data was found

Opdrachtgevers