Gemeente Stein

Projectleider energiearmoede-aanpak in de Gemeente Stein 

Essentie van het project: 

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben te maken met energiearmoede. Als gevolg van de stijgende energieprijzen wordt de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. De gemeenten zijn door het Rijk opgedragen op korte-termijn maatregelen te nemen tegen energiearmoede. In de rol van beleidsadviseur duurzaamheid is Fiona gevraagd om de korte-termijn energiearmoede-aanpak op te zetten. 

 

De klantvraag: 

De gemeente Stein heeft verzocht om in samenwerking met sociale zaken, woningcorporaties en uitvoerende partijen een effectieve korte-termijn energiearmoede-aanpak te ontwikkelen en uit te voeren met behulp van de beschikbare SpUk-middelen. 

 

Oplossing: 

Fiona heeft de rol van intern projectleider energiearmoede op zich genomen. In nauwe samenwerking met de afdelingen sociale zaken en communicatie, woningcorporaties en de uitvoerende partijen, is er een doeltreffende aanpak ontwikkeld en gecoördineerd. Een grote uitdaging binnen deze opdracht, was het enthousiasmeren van de (doorgaans moeilijk te bereiken) doelgroep voor het deelnemen aan de aanpak. Mede dankzij de intensieve communicatie-aanpak die Fiona in samenwerking met de verschillende afdelingen binnen de gemeente Stein heeft ontwikkeld en gecoördineerd, hebben er boven verwachting veel huishoudens naar tevredenheid deelgenomen aan de korte-termijn energiearmoede-aanpak in de gemeente Stein.  

Opdrachtgevers

Specialisten