Gulpen-Wittem

Haalbaarheidsonderzoek integraal energiesysteem

Essentie van het project: 

Dit project betreft een haalbaarheidsonderzoek naar een integraal energiesysteem in Gulpen, gericht op zelfvoorziening, verduurzaming en verlaging van energielasten door middel van restwarmte, hernieuwbare elektriciteit en slimme energieconversie. 

De klantvraag: 

De gemeente Gulpen-Wittem wil de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van minimaal twee varianten van een slim energiesysteem voor het centrum van Gulpen. Zo’n systeem, op basis van restwarmte, lokaal opgewekte hernieuwbare elektriciteit en slimme buffer- en conversiesystemen tussen verschillende energiebronnen en afnemers, moet zelfvoorziening mogelijk maken, de energievoorziening verduurzamen en energielasten van aangesloten panden verlagen.  

Onze oplossing:

Act Right hanteert een stapsgewijze aanpak voor het haalbaarheidsonderzoek, beginnend met een inventarisatie van de huidige situatie. We analyseren de bestaande energieopwekking, bekijken opslag- en conversiemogelijkheden, en evalueren potentiële verduurzamingsmogelijkheden. Hiervoor schouwen we grootste systemen op locatie en vragen we de (piek)verbruiken, aansluitwaardes & opwekpotentie op. Vervolgens simuleren we de meest kansrijke alternatieven, waarbij we zowel technische als economische aspecten in kaart brengen om een duidelijk kostenplaatje te presenteren aan de gemeente. 

Opdrachtgevers