PHOE

Training advieskunde in de energietransitie

Essentie van het project:
De opleiding is gericht op beleidsmakers, werknemers en ondernemers actief in de energietransitie, de nieuwe omgevingswet en/of verduurzaming. Vaak komen daar complexe verandertrajecten aan de pas. Daar bij is het belangrijk om (groepen) mensen die nog niet actief zijn in beweging krijgen en weerstand weg te nemen.

De klantvraag:
Een training ontwikkelen en meerdere cursussen verzorgen over duurzame energie, advieskunde en advieskunde in de energietransitie.

De training dient geschikt te zijn voor een diverse doelgroep, zoals o.a.: gebouwbeheerders, projectleiders, beleidsmakers, technisch specialisten, energieleveranciers en netbeheerders.

Onze oplossing:
Ontwikkelen en geven van een training middels een aantal pijlers:

  • Kennissessie: inhoudelijke expertise ontwikkelen over de energietransitie.
  • Advieskunde: rol en verantwoordelijkheden van een adviseur en adviesvaardigheden.
  • Learning by doing: middels een casestudy gaan de cursisten met elkaar in een gesitueerde opdrachtgever opdrachtnemer relatie een advies uitbrengen en presenteren.
  • Praktijkcase: Cursisten brengen zelf een praktijkcase in en gaan de trainer adviseren middels de vaardigheden die ze in de training opgedaan hebben.

 

Geleverde Expertises

Opdrachtgevers