Warmtetransitie Arnhem

Innovatieve warmtetransitie voor een duurzaam Arnhem

Essentie van het project: 

De gemeente Arnhem heeft als doel gesteld: een volledig duurzame energievoorziening tegen het jaar 2050. Een essentieel onderdeel van deze ambitie is de warmtetransitie, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen plaatsmaakt voor duurzame alternatieven. In samenwerking met bestaande wijkinitiatieven, wordt ingezet op de overstap naar alternatieve warmtebronnen voor elke wijk. Dit project vereist een geïntegreerde benadering waarin warmte, netcongestie, beleid, techniek, en data samenkomen. 

De klantvraag: 

De gemeente Arnhem heeft ons voor een veelzijdige uitdaging gesteld. Ten eerste betreft het de vertaling van hun transitievisie warmte naar een concreet, haalbaar en toepasbaar warmteprogramma. Hierbij dienen niet alleen technologische en beleidsmatige aspecten van de warmtetransitie te worden meegenomen, maar ook de integratie van lokale, duurzame bronnen en de meest recente ontwikkelingen in de regio. Daarnaast omvat de opdracht bronkoppeling, waarbij gebieden in Arnhem geclusterd dienen te worden om te bepalen welke warmtebron het meest geschikt is. Dit betreft een visie op 2030, waarbij verschillende buurten worden gekoppeld aan bronnen zoals geothermie, restwarmte of aquathermie. Deze transitie wordt ondersteund met GIS-software om de geografische aspecten in kaart te brengen. Tevens werd er ook gevraagd om te werken aan de ontwikkeling van een energiestrategiekaart, waarbij een gedetailleerde dataset van Arnhem wordt gecreëerd met betrekking tot de energievraag en -aanbod, om zo een helder beeld te schetsen van de toekomstige energielandschappen. 

Onze oplossing: 

Act Right ondersteunt Gemeente Arnhem met diverse data-analyses. Door het optimaliseren van beschikbare data, ontwikkelen we integrale modellen die de implementatie van mogelijke warmteoplossingen ondersteunen. Onze technische expertise stelt ons in staat om bij te dragen aan het ontwerpen van duurzame en efficiënte warmteprogramma’s die zijn afgestemd op de omgevingsspecifieke kenmerken van de wijken in Arnhem. 

Geleverde Expertises

Opdrachtgevers

Specialisten