Duurzame bedrijventerreinen

Verduurzamen van bedrijventerreinen: een duurzame toekomst creëren

Het streven naar duurzaamheid binnen bedrijventerreinen is een essentiële stap voorwaarts in het realiseren van een duurzamere toekomst. Act Right werkt nauw samen met bedrijven en gemeenten om dit doel te bereiken, met focus op energiebesparing, duurzame energieproductie en circulaire materiaalstromen.

Analyse van de huidige duurzaamheidspraktijken

De basis voor elk duurzaamheidsplan is een grondige analyse van de huidige situatie. Dit omvat het beoordelen van energieverbruik, afvalproductie, en materiaalgebruik op bedrijventerreinen. Door het identificeren van inefficiënties en kansen voor verbetering, kunnen we gerichte strategieën ontwikkelen die zowel economische als milieu-gerelateerde voordelen bieden.

Strategieën voor energiebesparing

Een sleutelcomponent van verduurzaming is energiebesparing. Dit kan bereikt worden door het implementeren van energie-efficiënte verlichting, isolatieverbeteringen, en het optimaliseren van verwarming, ventilatie, en airconditioning systemen. Samen met partners voeren we energie-audits uit zodat we kunnen identificeren waar de besparingsmogelijkheden zitten.

Duurzame energieproductie

De transitie naar duurzame energieproductie is fundamenteel. We adviseren over de implementatie van hernieuwbare opwek, warmte-oplossingen en waterstof, afhankelijk van de lokale omstandigheden en beschikbaarheid. Deze hernieuwbare energiebronnen verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dragen bij aan de vermindering van de CO2-voetafdruk.

Circulaire materiaalstromen

Het bevorderen van circulaire materiaalstromen is een andere belangrijke stap. Dit houdt in het minimaliseren van afval door recycling, het inzetten van reststromen, en het gebruik van duurzame materialen. Door reststromen te analyseren en partnerschappen met lokale partijen en recyclers te vormen, kunnen we bedrijventerreinen faciliteren efficiënter en duurzamer worden.

Samenwerking met bedrijven en gemeenten

Duurzaamheidsinitiatieven vereisen een samenwerkingsgerichte aanpak. Act Right faciliteert de dialoog tussen bedrijven, gemeenten, en andere belanghebbenden om gezamenlijke duurzaamheidsplannen te ontwikkelen en te implementeren. Deze samenwerking zorgt voor een brede acceptatie en maximaliseert de impact van duurzaamheidsmaatregelen.

Financiële en subsidie mogelijkheden

Het identificeren van financiële en subsidie mogelijkheden is cruciaal voor het realiseren van duurzaamheidsprojecten. Wij bieden ondersteuning bij het vinden van nationale en Europese subsidies, fiscale voordelen, en andere financieringsmogelijkheden die projecten haalbaar en aantrekkelijk maken.

Cases Duurzame bedrijventerreinen

SIGMA Circulariteit

Benutten reststromen van bedrijven in Gelderland 
Bekijk case

Greenport Venlo

Haalbaarheidsstudie vergroten aansluitcapaciteit Greenport Business Park
Bekijk case

Gemeente Kapelle

Ontwikkeling regionale groene waterstofketen
Bekijk case

De Bulten

Energielandschap zonder netcongestie.
Bekijk case

Veelgestelde vragen over het Verduurzamen van bedrijventerreinen

Er zitten veel voordelen aan het verduurzamen van een bedrijventerrein. De voordelen omvatten lagere energie- en onderhoudskosten, verbeterde reputatie en merkwaarde, verhoogde aantrekkelijkheid voor huurders en investeerders, en een positieve bijdrage aan het milieu. Daarnaast komt het ook de gezondheid van de medewerkers ten goede wanneer ze in een gezonde en groene omgeving hun werk kunnen uitvoeren.
Hernieuwbare energiebronnen verminderen de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, verminderen de uitstoot van broeikasgassen, en kunnen aanzienlijke financiële besparingen opleveren op de lange termijn. Uiteindelijk moeten we overstappen naar een nieuwe energiemix, dit zal een combinatie worden van verschillende hernieuwbare bronnen. De hernieuwbare energiemix is overal omgevingsspecifiek en zal lokaal onderzocht moeten worden.
Circulaire materiaalstromen kunnen worden geïmplementeerd door afval te minimaliseren, materialen te hergebruiken en te recyclen, en duurzame materialen te gebruiken. De voordelen omvatten vermindering van afval, lagere afvalverwerkingskosten, en bijdragen aan een duurzame economie. Dit kan zowel binnen bedrijfsprocessen, binnen een bedrijventerrein of binnen een regionale samenwerking van bedrijventerreinen.
Bedrijven en gemeenten werken samen door kennis en middelen te delen, gezamenlijke doelstellingen te stellen, en samen te werken aan de implementatie van duurzaamheidsprojecten. Deze samenwerking zorgt voor synergie en verhoogt de effectiviteit van duurzaamheidsinitiatieven.

Specialisten