Get to Know Luc Helgers

Luc is een waardevolle aanwinst voor Act Right. Met een achtergrond in bedrijfseconomie en strategisch management, waarbij de focus lag op innovatief en duurzaam ondernemen op alle niveaus van een organisatie, brengt hij waardevolle kennis en ervaring met zich mee. Zijn professionele geschiedenis omvat advieswerk, waarbij hij zowel theoretische kennis als praktische ervaringen heeft opgedaan. Lucs expertise vormt een naadloze aanvulling op zijn persoonlijke interesses in duurzaamheid en economie. Als een gedreven professional streeft Luc naar duurzame oplossingen en innovatieve benaderingen in al zijn werkzaamheden. 

Wat doe je in je vrije tijd? 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk interessante boeken te lezen en dingen te leren over geschiedenis, andere culturen en innovatieve technologieën (vooral rond duurzaamheid). Hiernaast vind ik het ook leuk om te sporten, gamen, muziek te luisteren en natuurlijk gezellig af te spreken met vrienden waarbij een leuk festival in de zomer niet mag missen. 

Wat is je favoriete eten?

Ik vind veel verschillende soorten eten erg lekker, maar mijn favoriete keuken moet toch de Italiaanse keuken zijn waarbij pizza er bovenuit steekt. Tijdens het eten van pizza denk ik, met veel geluk, terug aan de vele vakanties die ik met mijn familie heb mogen vieren in Italië.  

Wat drijft jou op het gebied van duurzaamheid en waarom wil je hieraan bijdragen? 

Duurzaamheid staat voor mij voor het behouden van natuur en klimaat, maar ook het creëren van een duurzame toekomst voor alle mensen. Ik heb altijd een liefde gehad voor natuur en vind het heerlijk om in rust door een natuurgebied te wandelen. Tijdens het wandelen ben ik me vaak ook bewust van de moeilijke situatie waarin onze natuur en het klimaat zich bevindt. Voor het oplossen van deze problemen ben ik voor een realistische aanpak waarbij innovatie, efficiëntie en samenwerking centraal staan. We moeten als samenleving een transitie doormaken naar een nieuwe manier van denken rond: energiesystemen, circulariteit en afval, en sociale duurzaamheid. Binnen onze huidige energiematrix zullen wij fossiele brandstoffen moeten uitfaseren en vervangen met toekomst bestendigde duurzame bronnen zoals Waterstof, duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Kijkend naar ons afval zijn hier veel minder reststromen dan we op dit moment hebben, veel afval kan namelijk beter gerecycled worden en een input zijn voor een ander product. Deze transities kunnen niet van vandaag op morgen plaatsvinden, en er zullen beslissingen gemaakt worden die later mogelijk als “fout” bestempeld worden. Maar deze fouten zijn nodig om te leren welke richting uiteindelijk wel de juiste is. Mijn doel is om positieve impact te hebben op deze transities en tijdens het meewerken aan het realiseren van projecten die deze transities mogelijk maken. 

En waarom bij Act Right? 

Na mijn opleiding heb ik veel getwijfeld of ik wel de consultatie in wilde, ik kreeg namelijk soms het gevoel dat veel organisaties standaard rapporten schreven waarin ze enkel bezig zijn met het creëren van de hun volgende opdracht. Vaak verdwijnen dit soort rapporten in en la en wordt er niks mee gedaan. Toen ik Act Right tegenkwam zag het eruit als een interessant bedrijf, maar na mijn eerste paar gesprekken was ik ervan overtuigd dat dit de perfecte was in mijn carrière. Naast de grote hoeveelheid kennis die binnen het bedrijf aanwezig is, kwam uit de gesprekken naar voren dat, niet enkel het schrijven van rapporten, maar ook het realiseren van projecten centraal stond. Zoals de naam al weggeeft moeten we NU handelen op een juiste manier. Dit sluit perfect aan bij mijn visie van advies geven. 

Waar hou je je vooral mee bezig bij Act Right? 

Op dit moment ligt mijn focus op de warmtetransitie. Ik ben namelijk vooral bezig met het meewerken op 1 project genaamd warmtenet Zuid-Limburg ofwel WZL. Bij dit project werken we samen met 10 Zuid-Limburgse gemeenten de provincie en de netbeheerder om een regionaal warmtebedrijf op te richten dat vervolgens een regionaal warmtenet kan ontwikkelen met restwarmte van het Chemelot complex. Hierbij komt namelijk genoeg restwarmte vrij om 70.000 tot 130.000 woningen te voorzien van warmte. Naast deze werkzaamheden help ik intern bij enkele andere opdrachten als dit nodig is. 

En hoe vind je het?

Ik vind het super gaaf dat ik met zo’n groot project mag meewerken als projectondersteuner. Hierdoor kan ik met veel verschillende overheidsorganisaties in contact komen om te zien hoe zij zich inzetten om al hun doelstellingen te halen. Daarnaast leer ik veel op het gebied van de warmtetransitie, wat een van de meest uitdagende elementen is binnen de gehele energietransitie. 

Wat zijn dingen die je belangrijk vindt en waar je je focus op wilt leggen in de toekomst? 

In de toekomst wil ik de kwaliteiten ontwikkelen waarmee ik zelf als projectleider kan functioneren. Het lijkt mij namelijk een hele leuke uitdaging om zelf projecten te leiden binnen de energietransitie, daarnaast wil ik meer kennis opdoen rond alle onderwerpen die relevant zijn voor de energietransitie zoals: elektriciteit (duurzame opwek en netcongestie), warmte, circulariteit en nog veel meer. Gelukkig hebben we genoeg interne opleidingen die het mogelijk maken om hier kennis over op te doen. 

Deel dit artikel

Luc Helgers