Robin van Schaik

Robin is een resultaatgerichte teamspeler die de mening van andere erg belangrijk vindt. Hij is erg geïnteresseerd in een breed scala aan onderwerpen, maar is vooral gericht op duurzaamheid en klimaatadaptatie. Zijn drijfveer is om kernen duurzamer en aantrekkelijker te maken. Hierbij probeert hij zoveel mogelijk partijen te betrekken en verschillende onderwerpen uit te lichten om het één groot geheel te maken. Door uit te zoomen en kritisch na te denken over de materie, kan Robin vaak met nieuwe oplossingen komen die de strategie veel meer geïntegreerd maakt. Met zijn brede interesse en ervaring, komt hij snel met nieuwe ideeën om het werkproces vloeiender te laten verlopen.

Gewerkt aan de volgende cases

Gemeente Kapelle

Beleidsontwikkeling duurzaamheidsagenda
Bekijk case