C8 Kraamkamers

Versnellen verduurzaming gebouwde omgeving

De essentie van het project:
De acht grootste woningcorporaties (C8) staan voor een grote verduurzamingsopgave. Om dit te bewerkstelligen is de afgelopen jaren een meerjarig programma Kraamkamers ontwikkeld. Dit programma richt zich op het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Limburg. Middels dit meerjarig programma dient een versnelling aangebracht te worden aan de verduurzaming van de vastgoedportefeuille (110.000 woningen), om zo de gestelde CO2-reductie in 2030 te realiseren.

De klantvraag:
Een ervaren programmamanager die regie en management kan voeren op verdere uitvoering van het programma en tevens de samenwerking tussen de C8 en Provincie Limburg verder bestendigt.

Onze oplossing:
Binnen vier verschillende Kraamkamers zijn we opzoek gegaan naar realistische en haalbare oplossingen om van het aardgas af te gaan. Om dit te bereiken is het belangrijk om draagvlak te krijgen bij de acht verschillende besturen en deze tegelijkertijd op te lijnen. Dit doen we door de juiste structuur aan te brengen, zorgen voor het verhogen van het kennisniveau (op het gebied van warmte, opwek & circulariteit) en zorgen we dat concepten tot uitvoering worden gebracht.

Geleverde Expertises

No data was found

Opdrachtgevers