Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dit heeft steeds grotere gevolgen voor de leefbaarheid van onze omgeving. We zien ondergelopen straten na hevige regenbuien en we kennen de gevolgen van perioden van aanhoudende hitte en droogte. Deze perioden komen steeds vaker voor en worden steeds heviger. De gevolgschade is groot, niet alleen persoonlijk maar ook financieel. Door het nemen van integrale maatregelen voorkomen we veel kosten en leed, en kunnen risico’s worden beperkt. 

lokale weerbaarheid

Er bestaat geen algemene set aan maatregelen, omdat de gevolgen van klimaatverandering per locatie verschillend zijn. De eerste stap is het verkrijgen van lokaal inzicht in kwetsbaarheden én kansen voor een stad, wijk of gebied. Vervolgens zoeken gemeenten, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden met elkaar de samenwerking op om tot integrale, gebiedsgerichte oplossingen te komen. De integrale oplossingen ontstaan door het koppelen van klimaatadaptatie aan andere maatschappelijke opgaven zoals een duurzame woningvoorraad, gezondheid, voedsel en waterveiligheid.

Onze aanpak

We voeren een scan uit om inzicht te krijgen in de lokale kwetsbaarheden en kansen. Vervolgens faciliteren of leiden we overlegtafels waarin belangen, belemmeringen en oplossingen op tafel komen. Op basis van deze informatie en onze kennis en ervaring destilleren we daaruit integrale oplossingen die draagvlak hebben en leiden tot een klimaatadaptieve én toekomstbestendige leefomgeving.