Energietransitie

De grenzen van ons systeem zijn in zicht. We zien dagelijks voorbeelden van onomkeerbare schade en ellende door klimaatverandering. Ook maken we onze welvaart afhankelijkheid van olie en gas uit autoritaire regimes, wat ons tot onmogelijke keuzes dwingt.

Het is duidelijk; we moeten omschakelen naar een ander energiesysteem. Een systeem waar we zelf zeggenschap over hebben, en wat mens en planeet niet langer schaadt. 

Innovatieve netwerken

Samen leggen we nieuwe verbanden, creëren we nieuwe netwerken van mensen, technieken en economische modellen.    

Er zijn volop kansen in onze energieketen in opwek, opslag en conversie. Het zijn vaak technieken die op zichzelf nog weinig rendabel zijn, maar op die plekken waar wonen, landbouw en/of industrie bij elkaar komen, ontstaan unieke kansen voor nieuwe combinaties.

Denk aan het samen efficiënter opwekken, delen en bufferen van duurzame energie. Conversie van overschotten naar nuttige warmte of duurzame gassen voor comfort en transport. We investeren het geld wat we vandaag verbranden aan fossiele brandstoffen in eigen duurzame projecten, waarbij we de rendementen en de werkgelegenheid lokaal houden.

 

Act Right gaat op zoek naar haalbare (keten)innovaties. Stap voor stap gaan we van idee tot realisatie en beschouwen daarbij in samenhang de facetten Politiek, Regelgeving, Economie, Contracten, Organisatie, Sociaal domein en Techniek (PRECOST).