Commissie m.e.r.

Energie deskundige

Essentie van het project:
Voor een goede (bestuurlijke) afweging is het nodig om inzicht te hebben in de effecten van windturbines en zonneparken op de leefomgeving en het milieu. De milieueffecten van de onderzochte alternatieven en varianten moeten in het MER helder worden beschreven en worden vergeleken met de referentiesituatie.

De klantvraag:
Een inhoudelijke bijdrage leveren in de commissie op het gebied van energie.

Onze oplossing:
Act Right beoordeelde de impact van de energie projecten (grootschalig zon en wind), de ontwikkeling van energie-infrastructuur en energieopslag op de omgeving en milieu in regio Zuid-Holland.

Geleverde Expertises

No data was found

Opdrachtgevers