De Bulten

Energielandschap zonder netcongestie.

Essentie
Het ontwikkelen van een energielandschap dat grootschalig duurzame elektriciteit opwekt die niet of zeer beperkt terug geleverd kan worden op het midden-/hoogspanningsnet

Klantvraag
Ontwikkel een technisch, economisch en juridisch haalbaar energielandschap waarin meer dan 30 MW duurzame elektriciteit wordt opgewekt die niet terug geleverd kan worden aan het distributie- of hoogspanningsnet op het moment dat daar congestie heerst.

Onze oplossing
Een energielandschap bestaande uit een gesloten DC-distributie systeem, met batterijopslag en waterstofconversie, aangevuld met een aggregatorrol en grootschalige zon-PV opwek op bedrijfsdaken en op velden.

Opdrachtgevers