Omgevingswetspel

Serious game Harvert

Essentie van het project:
Samen met Wesselink van Zeist en Zita consulting hebben we een serieus game ontwikkeld om gemeenten, provincies, energiebedrijven voor te bereiden op de en gevoel te krijgen bij de omgevingswet.

De klantvraag:
Medewerkers en bestuurders introduceren met de omgevingswet met de nadruk op het participatieproces en de werkwijze (van procedure naar proces). De initiatiefnemers hebben de uitdaging om de kaders stellen om tot een succesvolle participatie vorm te komen.

Onze oplossing:
De Game betreft de casus “Harvert”, waarbij iedere deelnemer een bepaalde (stakeholder) rol heeft. Samen ga je de uitdaging aan om tot een gedragen Omgevingsplan te komen en besluit je over het al dan niet door laten gaan van een initiatief van ondernemer Abels (uitbreiding van een industrieterrein en ontwikkeling van duurzame energie). De trainers doen een uitgebreide briefing over de nieuwe omgevingswet, begeleiden het spel en geven een debriefing op de (gekozen) aanpak van de deelnemers en op het tussen- en eindresultaat.

 

 

Geleverde Expertises

Opdrachtgevers

No data was found