RES 2.0 Zeeland

RES Coordinator

De Essentie van het project:
In oktober 2020 stelde Zeeland als eerste regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) vast. Het grootste deel van de Zeeuwse RES 1.0 is nog actueel. Maar de wereld is in de tussentijd in veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de schaarste op het elektriciteitsnetwerk. En de sterk stijgende gasprijzen. Dit vraagt om een versnelling in de aanpak van de energietransitie. Daarom passen we dit jaar een aantal onderdelen van de RES 1.0 aan. In de RES 2.0 is er meer aandacht voor een integrale, gebiedsgerichte aanpak en de Zeeuws brede samenwerking.

De klantvraag:
Vertegenwoordiging van de Zeeuwse gemeenten in de projectgroep, die de Regionale Energie Strategie 2.0 voor Zeeland gaat opstellen.

Onze oplossing:
In de projectgroep behartigen we de belangen van de Zeeuwse gemeenten en zorgen we voor de juiste informatie-uitwisseling bij de gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk. Daarnaast organiseren we voor de ontwikkeling van de RES 2.0 verschillende (participatie) bijeenkomsten voor verschillende groepen, zoals overheden, gemeenten en andere belanghebbende. Daarnaast leveren we een inhoudelijke bijdrage aan de evaluatie van de RES 1.0 en aan de bouwstenen voor de RES 2.0.

 

Geleverde Expertises

Opdrachtgevers

Specialisten