RES-monitor van Zeeland

Energietransitie Zeeland in beeld

Essentie van het project:
Het doel is een monitoringsysteem voor regionale energiestrategie Zeeland te ontwikkelen. Door het realiseren van de monitor wordt inzicht gecreëerd in de voortgang, resultaten en knelpunten, waardoor passende maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt het bij het afleggen van verantwoording aan stakeholders, bevordert het de samenwerking tussen partijen en verbetert het de beleidsvorming door data-gedreven besluitvorming.  

Middels  een Energietransitietool, KPI-dashboard voorzien we de provincie en gemeenten van belangrijke inzichten en informatie om proactief en effectief bij te sturen. 

De klantvraag: 
RES – Zeeland wil de energietransitie in Zeeland monitoren, vooruitgang inzichtelijk maken en de mogelijkheid creëren om op basis van data slimme beleidskeuzen te kunnen maken. Act Right ontwikkelt hiervoor een dashboard dat de voortgang van de energietransitie en de gestelde  KPI’s helder en overzichtelijk weergeeft. Door het identificeren en toegankelijk maken van data worden de KPI’s visueel te gepresenteerd. Daarnaast ontwikkelen we een kansenkaart, bedoeld om kansrijke gebieden voor energietransitie-initiatieven aan te duiden. 

Onze oplossing: 
Door gegevens uit diverse bronnen te verzamelen en samen te voegen en door gestroomlijnde datastromen op te zetten binnen de provincie, ontwikkelen wij een dynamisch dashboard. Hiermee monitoren en faciliteren we de energietransitie. Daarnaast creëren we een kansenkaart voor Zeeland, waarin we door data te vergelijken en te combineren, kansrijke gebieden voor energietransitie-initiatieven aanwijzen.  

Voor het bekijken van dit dashboard verwijzen we jullie graag naar de website van RES Zeeland: RES Zeeland Voortgang Monitor.

Geleverde Expertises

Opdrachtgevers