RSW 2.0 RES Zuid-Limburg

Procesmanagement en voorzitterschap RSW Zuid-Limburg

Essentie van het project:
Gemeenten zijn primair zelf aan zet om aardgasvrij te worden. De handelingen van een gemeente hebben echter impact op andere gemeenten in de regio. Zo stopt het elektriciteitsnetwerk bijvoorbeeld niet aan de gemeentegrens. Zonder regie daarop kunnen de maatschappelijke kosten van de warmtetransitie nodeloos hoog uitvallen.

De klantvraag:
Om het regionaal belang te behartigen zoekt men voor de RES-regio Zuid-Limburg solide expertise in de warmtetransitie, gecombineerd met een sterk verbindend vermogen in een pittig politiek krachtenveld. Daarbij gaat de aandacht uit naar het maatschappelijk belang in regionale thema’s; zoals de inzet van bovengemeentelijke warmtebronnen en de impact van een geëlektrificeerde warmtevraag op het regionaal elektriciteitsnetwerk.

Onze oplossing:
Act Right levert inhoudelijke expertise, procesmanagement en voorzitterschap als centrale spil in het RSW proces. Daaronder vallen o.m. het inrichten en voorzitten van een regionale werkgroep, de coördinatie van benodigde onderzoeken, het leveren van kritische beschouwingen op inhoudelijke keuzes, het bewaken van neutraliteit en gelijkwaardigheid en kennisoverdracht aan procesdeelnemers.

 

Geleverde Expertises

No data was found

Opdrachtgevers