SIGMA Circulariteit

Benutten reststromen van bedrijven in Gelderland 

Essentie van het project: 

Het project heeft als doel om de efficiënte benutting van reststromen in bedrijven te bevorderen. De gegenereerde reststromen van het ene bedrijf kunnen waardevol zijn voor een ander bedrijf. Het draait dus om het optimaliseren van het gebruik van deze reststromen. Via workshops, gefaciliteerd door VNO-NCW Midden, komen bedrijven samen, identificeren ze hun reststromen en onderzoeken ze of deze inzetbaar zijn bij andere bedrijven. Hierbij wordt gezocht naar geschikte matches. 

De klantvraag: 

De Provincie Gelderland streeft ernaar de circulaire economie te bevorderen door het faciliteren van meer circulaire ondernemingen in Gelderland. 

Onze oplossing: 

Act Right faciliteert de tafelgesprekken tijdens de workshops. We faciliteren het tot stand brengen van matches. Zodra er een match is, kunnen we de mogelijkheid van het uitwisselen van reststromen onderzoeken. Indien directe uitwisseling niet mogelijk is, zetten we onze expertise in om het proces te bevorderen.