TenneT

Adviseur veldvervanging

Essentie van het project:
Het programma veldvervanging is een programma met de opgave om op ong. 140 110kV/150kV hoogspanningsstations van Nederland, alle velden te vervangen. Dit gebeurt met een nieuw gestandaardiseerde, modulaire aanpak waarbij zoveel mogelijk buiten de stations geassembleerd wordt. Het doel is dit binnen tien jaar te realiseren en zo de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet verder te verhogen.

De klantvraag:
Maken van afspraken met de regionale netbeheerders, en ondersteuning bieden bij het verbeteren van processen en bij het inrichten van informatiemanagement voor een model-based aanpak.

Onze aanpak:
– In dialoog met de netbeheerders maken we werkafspraken zodat de technische ontvlechting, die nodig is voor de modulaire aanpak op de gedeelde stations efficiënter verloopt.
– Tegelijkertijd is er een forum ingericht waarin interne afdelingen gezamenlijk processen en producten bespreken om daarvan te leren en blijven verbeteren.
– Als projectleider digitalisering bewustzijn creëren van de voordelen van model-based engineering en bouwen, om vervolgens deze werkwijze in te richten en toe te passen.

 

 

 

Opdrachtgevers