Gemeente Kapelle

Ontwikkeling regionale groene waterstofketen

Essentie van het project:
Act Right is vanuit gemeente Kapelle betrokken bij de verkenning naar een regionale en groene waterstofketen. In deze verkenning onderzoekt Act Right met gemeente Kapelle en ketenpartners naar de mogelijkheid om een boven- en ondergronds waterstofnetwerk te ontwikkelen om de agrarische sector en industrie van waterstof te voorzien.

De klantvraag:
De waterstofmarkt is volop in ontwikkeling. Binnen gemeente Kapelle en omliggende gemeenten zijn meerdere bedrijven gevestigd, waarvoor waterstof interessant is voor het verduurzamen van bedrijfsprocessen. Act Right leveren vanuit gemeente Kapelle project- en procesmanagement voor de realisatie van de regionale waterstofketen.

Onze oplossing:
Het ontwikkelen van deze nieuwe waterstofeconomie ten behoeve van CO2– en stikstofreductie kan alleen wanneer men de opwek, distributie, opslag, afname en governance tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelt. Dit vraagt om een integrale aanpak, waarin de ketenpartners aan zet zijn om hun bedrijfsvoering aan te passen. Dit is nieuw, spannend en berust veelal op vertrouwen. Door het afstemmen van de individuele en gezamenlijke belangen zorgen de partijen voor een transparante aanpak met oog voor elkaar en het eindresultaat.

Marcus de Groot

Beleidsmedewerker Leefomgeving

Gian Schmitz (Act Right) maakt integraal onderdeel uit van de afdeling Leefomgeving, team duurzaamheid van de gemeente Kapelle. Hij overziet hierdoor het volledig speelveld in de leefomgeving en doorgrond de koppelkansen met de ontwikkeling van de regionale groene waterstofketen. Door zijn kennis, innovatieve ideeën, enthousiasme en communicatieve vaardigheden heeft hij gezag bij collega’s, externe stakeholders en bestuurders. Hierdoor weet Gian bruggen te slaan en betrokken partijen enthousiast betrokken te krijgen bij de ontwikkeling van de waterstofketen. Naast het onderzoek voor waterstof draagt Gian ook zijn steentje bij in de ontwikkeling van lokaal beleid voor een klimaatbestendige leefomgeving, duurzame mobiliteit en circulaire gemeente.

Opdrachtgevers

Specialisten