WZL

Realisatie Warmtenet Zuid-Limburg

Essentie van het project: 
Vanuit de Regionale Structuur Warmte (RES-ZL) blijkt dat een warmtenet maatschappelijk gezien de beste oplossing is voor 25 tot 45% van de Zuid-Limburgse bebouwde omgeving. Bovendien zijn er aanzienlijke restwarmtebronnen in Zuid-Limburg die dit warmtenet kunnen voeden. Het WZL-project heeft als doel deze potentie te benutten door een regionaal warmtenet in de Zuid-Limburgse stedelijke gebieden te realiseren, waar de maatschappelijke baten het grootst zijn. 

De klantvraag: 
De gemeenten en de provincie Limburg zoeken strategisch inzicht, diepgaande expertise en politieke sensitiviteit om het WZL-project van idee tot realisatie te brengen. Belangrijke aandachtspunten zijn het samenbrengen en betrokken houden van diverse belanghebbenden, het nemen van passende maatregelen, het uitvoeren van risicobeheersingsonderzoeken en zorgvuldige begeleiding van politieke besluitvormingsprocessen. 

Onze oplossing: 
Act Right zet zich volledig in voor de realisatie van het WZL-project. Met een sterk gevoel van eigenaarschap werken we aan de visie en strategie, creëren samen met de projectgroep gedegen projectplannen en voeren deze uit. Op strategisch, tactisch en inhoudelijk niveau bieden we capaciteit, ondersteunen we het projectteam in dagelijkse werkzaamheden en verzorgen we de benodigde communicatie en participatie voor alle belanghebbenden.  

Geleverde Expertises

Opdrachtgevers